مــحـصـولات رزگاردن

محصولات پر فروش

مـبـلـمـان و تـخـت اسـتـخـر

انواع مـیـز نـاهـارخوری

چـتـر و آلاچـیـق

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دسته بندی محصولات

انـواع سـت نـاهـارخـوری

انــواع ســت مـبــلمان

انــواع مـــیـــز بــار

انــواع چـــتـر و آلاچــیــق

حــضـور در نــمــایــشــگاه هـا

شرکت موفق در نمایشگاه بین المللی تجهیزات استخر و سونا سال۹۵

______

شرکت موفق در نمایشگاه بین المللی تجهیزات مدرن ساختمان ٩۵

______

شرکت موفق در نمایشگاه بین المللی میدکس سال ۹۶

______

شرکت موفق در نمایشگاه بین المللی تجهیزات استخر و سونا سال ٩۶

______

مبلمان ویلایی رزگاردن نائل به دریافت جایزه بهترین طراحی سالن نمایشگاه بین المللی مبلمان سال ٩۶ گردید.

نمایشگاه بین المللی سال ۱۳۹۵
  •  رتبه اول در نمایشگاه تجهیزات سونا
نمایشگاه بین المللی سال ۱۳۹۵
  •  رتبه اول در نمایشگاه تجهیزات مدرن
نمایشگاه بین المللی سال ۱۳۹۶
  •  رتبه اول در نمایشگاه میدکس
نمایشگاه بین المللی سال ۱۳۹۶
  •  رتبه اول در نمایشگاه تجهیزات سونا

مقاوم

سازه های مقاوم
در برابر
رطوبت و آفتاب

ضد آفتاب

سازه های
ضد آفتاب
و ضد آب

مواد اولیه

عمده مواد اولیه این سازه ها آلومینیوم می باشد

سبک

سبک و سازگار با محیط ENVIROMENT COMPATIBLITY

طرح های متنوع

این سازه ها دارای طراحی های متنوعی می باشند

بدون زیان

سازه هایی بدون زیان برای محیط GREEN PRODUCTIVITY
فهرست
مشاوره فروش